Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Vakıflarımız Bilgileri

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ve SOSYAL GÜVENLİK


Bankamız, ülkemizde Sosyal Güvenlik kurumlarının yok denilebilecek olduğu bir dönemde, konuya ne kadar duyarlı olduğunu göstererek, 1933 yılında "Türkiye İş Bankası Memurları Tekaüt Sandığı"nı kurmuştur.


1950 yılında "Tekaüt Sandığı" tasfiye edilerek "Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı" kurulmuş, ayrıca bu sandık kapsamı dışında kalan çalışanlar için bir "Biriktirme Sandığı" oluşturulmuştur. Daha sonra tüm çalışanlar "Emekli Sandığı" çatısı altında ve Bankamızın güvencesinde sosyal güvenlik haklarına sahip olmuşlardır.


1974 yılında ise "Emekli Sandığı" ikiye ayrılmış, bunun sonucunda İş Bankalılar, sosyal güvenliklerini teminat altına alan, vakıf statüsünde iki ayrı kuruma sahip olmuşlardır.


I - Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı


506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi kapsamındaki bu sandık, bankamız çalışanlarına SSK paralelinde haklar sağlamaktadır. Sosyal Sigortalar mevzuatında yapılan her yasal değişiklik, bu sandığın uygulamalarına aynen yansımaktadır.


II - Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik 

      ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı


Adından da anlaşılacağı üzere bu Sandık, Türkiye İş Bankası A.Ş. mensuplarına diğer sandıkça SSK düzeyinde sağlanan haklara ek olarak şu imkanları sağlamaktadır:


  1. Emekliye ayrılan üyelerine munzam emekli aylığı bağlar.
  2. Evlenme, doğal afete uğrama ve yurt dışında tedavi hallerinde üyelerine "Yardımlaşma" adı altında borç para verir.
  3. Doğal afete uğrayan üyelerine "Tabii Afet Yardımı Yönetmeliği" hükümleri içinde hibe yardımında bulunur.
  4. Vefat eden üyelerin kanuni mirasçılarına veya üye tarafından önceden belirlenmiş kişi ya da kişilere "Ölüm Yardımı" yapar.


VAKIFLARIMIZLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER:


Adres Bilgileri: Fenerbahçe,

                          Cemil Topuzlu Caddesi

                          TİBAŞ Vakfı Dalyan Konut Sitesi G Blok K:1

34726 - Kadıköy/İstanbul


Telefon        : (216) 302 26 05 (Santral)

Faks            : (216) 385 59 90

E-Posta           :  info@tibasvakfi.org.tr


Web adresi     :www.tibasvakfi.org.tr


Yönetim Kurulları

Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı:

 Yönetim Kurulu Başkanı               : Adnan BALİ

 Yönetim Kurulu Başkan Vekili      : G.Meltem KÖKDEN

 Yönetim Kurulu Üyesi                   : Metin TİRYAKİOĞLU

 Yönetim Kurulu Üyesi                   : Ozan GÜRSOY

 Yönetim Kurulu Üyesi                   : Mehmet CELAYİR

 Yönetim Kurulu Üyesi                   : Bahattin ÖZARSLANTÜRK

 Yönetim Kurulu Üyesi                   : Yıldıray MISIRLIOĞLU


Emekli Sandığı Vakfı                                                               :

 Yönetim Kurulu Başkanı           : Ebru ÖZSUCA

 Yönetim Kurulu Başkan Vekili       : Cüneyt AKARSU

 Yönetim Kurulu Üyesi               : N. Burak SEYREK

 Yönetim Kurulu Üyesi               : Buğra AVCI

 Yönetim Kurulu Üyesi               : Mehmet Levent SEZER

 Yönetim Kurulu Üyesi               : Adem AK

 Yönetim Kurulu Üyesi               : Ali YALÇINDenetçiler

Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı :

 Denetçi : H.Cahit ÇINAR

 Denetçi : Ergun YORULMAZ

 Denetçi : Gökhan GÜZEL


Emekli Sandığı Vakfı :

 Denetçi : Oğuz Taner OKUTAN

 Denetçi : Umut YİĞİT

 Denetçi : Burcu AVCI


Vakıf Yöneticileri


  Munzam Sandık Vakfı Müdürü : H. Esma UYGUN ÇELİKTEN

  Emekli Sandığı Vakfı Müdürü  : Murat COŞAR

 Müşaviri                  : Necati DURANOĞLU

  Hukuk Müşaviri            : Hüseyin ERDEM

 Grup Müdürü              : Muammer BAYRAKTAR