Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık Yardımı Hak Sahipliği

Emekli Sandığı Vakfı ve İKYB-Sosyal İşler Birimine bildirim yapılmalıdır.


İKYB-Sosyal İşler Birimine bildirim yapılmalıdır.Şubeler aracılığıyla yada doğrudan ikyb-haksahipligi@isbank.com.tr e-posta adresine bildirim yapılabilir.


Sağlık Uygulamaları

Bankamızca ilaç ücretleri kamu fiyatları üzerinden ödenmektedir. Vadeli ödeme seçeneğinde kamu fiyatı üzerinden %1 kesinti ile 45 gün sonra, hemen ödeme seçeneğinde kamu fiyatı üzerinden %10 kesinti ile ödenmektedir.

Reçete aslına gerek yoktur.

Sağlık Bakanlığı ilaç ruhsatı bulunmaması nedeniyle ödenmemektedir.


Dinlenme Siteleri

Dinlenme sitelerine katılan Bankamız çalışanı, emekli, dul ve yetimlerinin, dinlenme sitelerine ilişkin ücretleri, katıldıkları devrenin bitimini izleyen aydan geçerli olmak üzere, tercihe göre tek seferde veya taksitli (2 veya 3 taksit) olarak ilgililerin aylıklarından sistem tarafından otomatik olarak tahsil edilmektedir.Kredi kartı ile ödeme mümkün olmamaktadır.

Dinlenme sitelerindeki ünitelerin azami yatak kapasiteleri dikkate alınarak, Yelkenkaya Dinlenme Sitesine en çok beş, Çeşme Dinlenme Sitesine en çok dört kişi katılabilecektir.

Emekli, dul ve yetimlerimiz 0850 724 19 19 no.lu İnsan Kaynakları Yardım Masasından öğrenebileceklerdir.