Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

İlaç Alımı

ECZANELERDEN İLAÇ ALIMI VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA


Anlaşmalı Eczanelerden İlaç Alınması :

Adına reçete düzenlenmiş olan kişinin Bankamız sağlık yardımlarından yararlanıp yararlanmadığı, ilacın eczaneden alınması sırasında eczane tarafından, Reçete Kontrol Provizyon Sistemi aracılığı ile, sicil numarası veya T.C. Kimlik-Vatandaşlık numarası girilmek suretiyle kontrol edilecek, Bankamız sağlık yardımlarından yararlanmayan kimseler için provizyon verilmeyecektir. Eczanelere başvuru mutlaka geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet gibi) ile yapılmalıdır. Reçetenin aile bireylerinden birisi tarafından alınması durumunda da mensubun geçerli bir kimlik kartı ile müracaat edilmesi gerekecektir.

  1. Reçetede yazılı her bir ilacın kutu, flakon, tüp v.b. şekillerdeki doz miktarı 10 günlük tedavi dozunu geçmeyecektir. Provizyon 10 günlük tedavi dozu ile sınırlı olacaktır. Bir kutuda 10 günlük dozdan fazla ilaç olması halinde 1 kutu olarak alınacaktır. Ancak, sürekli kullanılan ilaçlar için gerekli raporların bulunması ve sistemde tanımlı olması koşulu ile 10 günlük tedavi dozu sınırlaması uygulanmayacak, 90 günlük tedavi dozunda ilaç alınabilecektir.
  2. Eczanelerce reçete onayı verilirken, ilgiliye daha önce verilen ilaçların bitip bitmediği ve aynı tür (eşdeğer) ilaç olup olmadığı sistem tarafından kontrol edilecektir. Dolayısıyla, ilaç ismi ve rahatsızlık farklı da olsa, aynı tür ilaçtan hastada bulunması durumunda, yeniden alınmasına sistem tarafından müsaade edilmeyecektir.
  3. Reçetede yazılı ilaçların, reçete tarihinden itibaren 4 iş günü süresi içinde alınması gerekecektir. Reçete tarihi ile ilacın alınacağı tarih arasında 4 iş gününden fazla süre olması durumunda provizyon verilmeyecektir.
  4. Reçete üzerinde tarih, hasta adı, soyadı ve protokol numarası ile reçeteyi düzenleyen doktorun adı, soyadı, diploma numarası, branşı ve imzası yer almalıdır. Söz konusu bilgilerde eksiklik olmamasına dikkat edilmelidir.
  5. Anlaşmalı eczaneler tarafından gerekli kimlik kontrolleri yapılarak, yukarıda yer alan kontrol parametreleri doğrultusunda sistemden provizyon alınacak ve bilgisayardan yazdırılacak, 2 nüsha provizyon belgesinin bir nüshasına ilgilinin imzası alınarak ilaçlar teslim edilecek, diğer nüsha bilgi için ilacı teslim alan kişiye verilecektir.
  6. Bankamızla Türk Eczacılar Birliği arasında imzalanmış bulunan protokol çerçevesinde, anlaşmalı eczaneler %1 oranında eczane indirimi uygulayacaklardır.

 Anlaşmasız Eczanelerden İlaç Alınması :

Anlaşmalı eczane uygulamasında belirtilen ilaç alım kuralları, anlaşmasız eczaneden alınmasında da geçerli olacaktır. Bankamızla anlaşması olmayan eczanelerden alınmış ilaçlara ait usulüne uygun olarak düzenlenmiş reçeteler, mensuplar veya Şubeler aracılığı ile Tedavi Belgeleri Teslim Formu ekinde Reçete Kontrol Provizyon Merkezine gönderilecektir. Reçete bedellerinin ödenebilmesi için reçetede yazılı ilaçlara ait karekod barkodların reçeteye yapıştırılmış olması kasa fişi veya faturasının da eklenmiş olması gereklidir. Reçetede yer alan ilaçlar Merkez tarafından Reçete Kontrol Provizyon sistemine girilecek ve Kontrol Parametreleri doğrultusunda yapılacak kontrollerden sonra ödenebilecek tutar sistemce mensupların maaş hesaplarına alacak kaydedilecektir.

 Anlaşması olmayan eczanelerden ilaç alınması durumunda, ilaç bedelleri mensup tarafından eczaneye ödenmiş olacağından, reçete bedeli Merkez tarafından mensubun maaş hesabına alacak kaydedilirken, eczane tarafından kamu ıskontosu ve ayrıca ıskontolu bedel üzerinden %1 oranında indirim yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir. Söz konusu iskonto ve indirim oranı sağlanmış ise ayrıca bir kesinti yapılmayacak, ıskonto ve indirim sağlanmaması durumunda, mensuba ödeme yapılırken kamu ıskontoları ile birlikte ıskontolu bedel üzerinden %1 oranında eksik ödeme yapılacaktır. Bu durumda reçete bedeli mensupların hesabına 45. günde ödeneceğinden tüm ilaç alımlarının anlaşmalı eczanelerden yapılması önem kazanmaktadır.

Hayatı tehdit edici acil hallerde ise; nöbetçi eczane sisteminin işlemeye başladığı saatler ile tatil günlerinde nöbetçi eczanelerden ilaç alınması halinde reçete ve kasa fişindeki tarih ve saat kontrolü yapılacak, indirim oranı kontrolü yapılmayacaktır.

Anlaşmasız eczanelerden alım yapılması ve hemen ödeme talebi halinde kamu ıskontosuna ilaveten eczane indirimi % 10’a tamamlanacak şekilde kesinti yapılarak mensuba ödeme yapılacaktır.

Bankamızla anlaşması olmayan eczanelerden alınmış ilaçlara ait reçetelerin merkeze gönderilmesinde reçete üzerinde mutlaka sicil numarası ve hastaya ait T.C. Kimlik-Vatandaşlık numarası ile varsa hemen ödeme talebinin belirtilmesi gerekmektedir.

 Diğer Hususlar :

 Sürekli kullanılması doktor raporu veya sağlık kurulu raporu ile uygun görülen ilaçların miligram olarak yazıldığı ve günlük kullanım dozunun belirtildiği raporların, sisteme girilmesi amacıyla Anlaşmalı eczanelerimize verilmesi veya Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Reçeteler dışındaki muayene, tahlil, tetkik v.b. sağlık harcamaları ile ilgili uygulamalarda herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, mevcut uygulamalar sürdürülecektir.

Reçete Kontrol Provizyon sistemindeki kontrollerin sistem tarafından yapılacak olması nedeniyle, reçete ödemesi dahil olmak üzere tüm sağlık harcamaları ödemelerinde, Karı-Koca Bankamız mensubu olanlardan;

  1. Çalışan/Emekli (Basisen ve Bankamız iştiraklerinde görevli olan Bankamız mensupları dahil)    ayrımı olmaksızın, sağlık yardımından yararlanan çocuklar baba’nın sicili,
  2. Yetim maaşı alanlar, yetim maaşı aldıkları sicil altında sağlık yardımı göreceklerdir. Boşanmış eşlerin çocuklarının annenin sicili altında sağlık yardımı görmesi ile ilgili başvurular ayrıca değerlendirilecektir.


Reçete Kontrol Provizyon Merkezinin Adresi :

Reçete Kontrol Provizyon Merkezi

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi

İçmeler Mahallesi Piri Reis Caddesi

No:62 34947 Tuzla/İstanbul