Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Siteye Üye Ol

Derneğimizin portalındaki tüm sayfalar sınırsız erişim için öncelikle İSEMDER’e üye olmanız gerekmektedir.

Derneğimize üye değilseniz, buraya tıklayarak bilgilerinizi iletebilirsiniz.

Bilgilerini ileten mensuplarımız ile dul/yetimlerine üye olabilmeleri için üyelik formu iletilecektir.

Üyelik Formunu yazdırmak isterseniz, buraya tıklayarak üyelik formuna ulaşabilirsiniz. Doldurduğunuz üyelik formu ile 3 adet fotoğrafınızı tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Derneğimize üye iseniz, aşağıdaki bilgileri doldurarak kendinize bir parola oluşturunuz. Daha sonra sadece TCKN ve parolanız ile sayfalarımıza kolayca erişebilirsiniz.

Oluşturacağınız şifre 6 haneli olmalı ve rakamlardan oluşmalıdır.

KVKK sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum

İptal

Derneğimize üye olmanız sonrası, portala kayıt yapmak suretiyle giriş yapabilir, tüm sayfalara sınırsız erişebilirsiniz.

Daha önce sitemize üye oldu ve parolanızı oluşturduysanız, yukarıdaki Giriş yazan bölüme tıklayarak TCKN ve Parola bilgilerinizle Giriş yaparak bütün sayfalarımıza erişebilirsiniz.

İnternet Sitesi Ziyaretçilerine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni Kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “İş Bankası Emeklileri Derneği” tarafından sunulan www.isemder.gov.tr ve/veya bu internet sitesinin uzantısı olan herhangi bir sayfaya ya da mobil siteye erişmeniz veyahut ilgili sayfayı ya da mobil siteyi kullanmanız dolayısıyla; tabi olunan mevzuat gereği bilgi/belge saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ile denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca hizmet kalitesine yönelik çalışmalar, çerez politikalarının yürütülmesi, anket çalışmaları, iletişim faaliyetleri amaçlarıyla işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz; mevzuatın öngördüğü yükümlülükler nedeniyle düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine ve üyelerimizin çalıştıkları kuruluş olan Türkiye İş Bankası A.Ş. ve iştirakleri ile emeklilerimizin aylık aldıkları Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına aktarılabilir. Kişisel verileriniz, Derneğimiz ile işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, dijital ortamlara erişmeniz ve/veya dijital ortamları kullanmanız dolayısıyla Kanun’un 5/2. maddesinde yer alan bilgi/belge saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ile denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetleri kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla açık rızanız aranmaksızın ya da hizmet kalitesine yönelik çalışmalar, reklam, tanıtım, kampanya, anket çalışmaları ve iletişim faaliyetleri kapsamında açık rızanıza dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, değişmesi halinde güncellenmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme ve kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız; Veri Sorumlusu’nun mevzuattan ve bu metinden doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır.
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak isemder@isbank.net.tr mail adresine veya aşağıda yer alan adrese posta yoluyla iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu’nun usulüne uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvuruları reddetme hakkı saklıdır. Saygılarımızla, İş Bankası Emeklileri Derneği Genel Merkez Sahilyolu, Sadberk Sokak No:13 34726 Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul Tel : 0216 346 78 61 (3 hat) Faks : 0216 345 25 76 E-posta: isemder@isbank.net.tr www.isemder.org.tr

İptal Onaylıyorum