Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Puanlama Esasları

DİNLENME SİTELERİMİZDE

2004 YILI SEZONUNDAN İTİBAREN UYGULANMAKTA

OLAN PUANLAMA ESASLARI..


Son üç yıl içinde dinlenme sitelerinden yararlanmış olunup olunmamasına göre yapılan puanlama sistemi değiştirilerek, son beş yıl içinde sitelerden yararlanmış olunup olunmamasına ve ayrıca görev yapılan yerin sahil şeridi açısından durumuna göre yeni bir puanlama sistemi oluşturulmuştur.
Dinlenme Siteleri Puanlama Esasları:


Son beş yıl içinde (içinde bulunulan yıl hariç) sitelerden yararlanmış olunup olunmaması Puan
Hiç yararlanmamış olanlar50
Bir kez yararlanmış olanlar20
İki kez yararlanmış olanlar15
Üç kez yararlanmış olanlar10
Dört kez yararlanmış olanlar5
Beş kez yararlanmış olanlar0Hizmet SüresiPuan
Bankadaki her tam fiili hizmet yılı 25 ve daha fazla olanlar25
Bankadaki hizmeti 25 yıldan az olanlar için her tam fiili hizmet yılına 1 puan


Sahil Şeridinde Görevli Olunup OlunmamasıPuan
Sahil şeridi dışındaki yerlerde görevli olanlar10
Sahil şeridindeki yerlerde görevli olanlar8