Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Türkiye İş Bankası Müzesi

Yaşasın Cumhuriyet Sergisi
Türkiye İş Bankası Müzesi’nin, içinde bulunduğu binanın birinci katına yayılmış koleksiyonundan oluşan kalıcı sergisi yıl boyu ziyarete açıktır. Müzenin giriş katı, süreli sergilere ev sahipliği yapar.


Müzenin hazırlık sürecinde, 1924’ten bu yana Türkiye’nin dört bir köşesinde biriktirilen, toplumsal ve iktisadi hayatı yansıtan belge ve fotoğraflar, farklı dönemlere ait daktilo, hesap makinesi gibi bankacılık aletleri, kumbara, promosyon malzemeleri, reklam filmleri gibi İş Bankası’na özgü materyaller toplanarak restore edilmiş ve korumaya alınmıştır. Bu zengin malzemeye ev sahipliği yapmak üzere İş Bankası’nın tarihi Yenicami Şubesi seçilmiştir.


Üç katlı Müze’nin birinci ve bodrum katlarında Müze’nin kalıcı sergisi yer almaktadır.


Kalıcı sergi, binanın üst katındaki birinci salondan başlar. Birbirini takip eden sekiz salon boyunca; kuruluş, kumbara ve tasarruf, iştirakler ve büyüme, reklam ve tanıtım, yurtdışı şubeleri ve teknoloji temaları çerçevesinde İş Bankası’nın Cumhuriyet’le yaşıt tarihinin kısa bir özeti kronolojik olarak ziyaretçiye aktarılır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Banka’nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için de özel bir salon bulunur.


Kalıcı sergi, bodrum katta devam eder. Bankalarda çok az sayıda, yetkili çalışanın girebildiği ana kasa dairesi ve müşteri kullanımına açık kiralık kasa dairesi, Müzede gezi alanı olarak kurgulanmış olup bu iki kasayı bağlayan koridorda ışıklar ve seslerden oluşan bir enstalasyon yer alır.