Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Çerez Politikası

İŞ BANKASI EMEKLİLER DERNEĞİ ÇEREZ POLİTİKASI


Çerezler nedir?


Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi Derneğimiz de çerez kullanmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.


Çerezler, herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyalarıdır. İnternet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde bilgisayarların tanınmasını sağlar. 


Çerezler, internet sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.


İşbu Çerez Politikası’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.isemder.org.tr adresinin (“Site”) işletilmesi sırasında üye/site kullanıcıları/ziyaretçileri (“İlgili kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Çerez Politikası’nda sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. 


Çerez kullanımı


www.isemder.org.tr sitesini ziyaret ederek Derneğin web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.


Dernek, çerezler sayesinde topladığı bilgileri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Kanun doğrultusunda kullanır.


Derneğin cihazınıza çerezler yerleştirmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçenekleri vasıtasıyla çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bu durumda sitenin bazı alanlarını düzgün biçimde kullanamayabilirsiniz.


Dernek, gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Dolayısıyla bu Çerez Politikası’nı her zaman değiştirebilir. Çerez Politikası’nın değiştirildiği hallerde sayfanın üst kısmındaki güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır.


Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?


Genel Olarak


Dernek olarak www.isemder.org.tr sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:


Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.


Google Analytics


Google Analytics'in işlevlerini çevrimiçi hizmetlerimize entegre ettik. Google Analytics bir web analizi hizmetidir ve web sitesi ziyaretçilerinin davranışları hakkında veri toplamak, derlemek ve analiz etmek için tasarlanmıştır. Bir web analitiği hizmeti, yönlendiren URL, web sitesinin erişilen sayfaları ve bir sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında bilgi toplar.


Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi, Site’nin kullanım istatistiklerinin raporlanması ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.


Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Aynı zamanda Site içerisinde kullanıcıya özel içeriklerin sunulmasının sağlanması.


Reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve verimliliğini artırmak. Örneğin, Site’de gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızın, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızın tespit edilmesi. Bu kapsamda tarafınıza ilgi alanlarınıza yönelik reklamların çıkarılması ve gösterilen reklam sayısının sınırlandırılması.


6698 sayılı Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın Kanun’un 5. ve 8. maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Dernek olarak, Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Derneğimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz.


Çerez Kullanımı Nasıl Kontrol Edilebilir?


Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 


İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? 


6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca,


•kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

•kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

•yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

•kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

•6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Derneğimize iletmeniz durumunda Derneğimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.


Kurum Bilgileri

İş Bankası Emekliler Derneği

Genel Merkez

Sahil Yolu Sadberk Sokak No:13

34726 Kızıltoprak-Kadıköy/İstanbul

Telefon: 90(216) 346 78 61 (3 hat)

Faks: 90(216) 345 25 76