Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi

TÜRKİYE İŞ BANKASI İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK MÜZESİ


Mimar Guilio Mongeri tarafından tasarlanan İş Bankası Üçüncü Genel Müdürlük binası, kasa dairelerinin yer aldığı bodrum kat ve zemin üzerinde dört kat olarak inşa edilmiş olup ikizkenar üçgen bir plan üzerine oturur.


Müzenin mekânsal kurgusu, çağdaş müzeciliğin gerekleriyle örtüşecek biçimde, birbirinden farklı içerikleri belirli bir bağlam bütünlüğüne ulaştırmayı amaçlıyor. Tarihî olanın modern olanla kaynaşma biçimi ziyaretçiyi uzun soluklu bir geçmiş deneyiminden bugüne ve geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu bakımdan, Türkiye İş Bankası’nın, kurulduğu 1924 yılından günümüze değin titizlikle biriktirdiği koleksiyonu yalnızca bir sergi malzemesi olarak ele alınmıyor. Kurumsal tarihin aslında sosyoekonomik hafıza ile aynı düzlemde olduğu bilinci, “iktisadi bağımsızlık” başta olmak üzere birçok farklı konsepti birbiriyle uyumlu hale getiriyor. Cumhuriyetin mimari ikonlarından biri olan Ulus binası ziyaretçisini kalıcı ve süreli sergileriyle, sanat galerisiyle ve eğitim-etkinlik alanlarıyla ağırlıyor. Ziyaretçilerden herhangi bir giriş ücreti alınmadığı gibi, rehberli turlar ve atölyeler dahil olmak üzere tüm etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor. Müzede, ziyaretçilerin indirimlerden faydalanabileceği bir Kültür Yayınları kitap satış mağazası bulunuyor.


Müzemizin kalıcı sergi alanlarının ilki, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte başat hale gelen ‘iktisadi bağımsızlık’ idealini – tematik ve kronolojik başlıklarla – anlatan bölümdür. Müze’ye adını veren bu sergide, ülkenin ekonomik bağımsızlık programı, Türkiye İş Bankası’nın bu amaç doğrultusunda üstlendiği görevler eşliğinde anlatılıyor. Zemin katta yer alan sergi, milli bir bankanın doğuşunu hazırlayan tarihsel süreçlere bağlı olarak İş Bankası’nın kuruluşu, ilk on yılında kazandığı ivme, sanayi kollarındaki yatırımları, diğer sektörlerde etkin olan iştirakleri, ilk yurtdışı şubeleri gibi başlıklardan oluşuyor.


Müzenin ikinci katında; Bankanın geçmişten bugüne iletişim faaliyetleri ve toplumsal yaşama katkıları yer alıyor. Kurulduğu tarihten itibaren reklamları aracılığıyla geniş kitlelere hitap eden Türkiye İş Bankası’nın, yıllar içinde reklamlar aracılığı ile topluma verdiği mesajlar “Türkiye İş Bankası İftiharla Sunar” başlıklı kalıcı sergisinde bir araya geliyor.

Müzenin bodrum katında, “Müşterinin Kalesi” olarak adlandırılan Kiralık Kasa Dairesi de ziyaretçileri ağırlıyor.


Hakk%C4%B1m%C4%B1zda%201B.jpg


M%C3%BCze%20Binas%C4%B1%203B.jpg


M%C3%BCze%20Binas%C4%B1%203A.jpg


M%C3%BCze%20Binas%C4%B1%207.jpg