|    KAYIT OLUN

Dernek No

Şifre

Şifremi
Unuttum / Yenile

DİNLENME SİTELERİ PUANLAMA ESASLARI

DİNLENME SİTELERİMİZDE
 2004 YILI SEZONUNDAN İTİBAREN UYGULANMAKTA
OLAN PUANLAMA ESASLARI

 

 

Son üç yıl içinde dinlenme sitelerinden yararlanmış olunup olunmamasına göre yapılan puanlama sistemi değiştirilerek, son beş yıl içinde sitelerden yararlanmış olunup olunmamasına ve ayrıca görev yapılan yerin sahil şeridi açısından durumuna göre yeni bir puanlama sistemi oluşturulmuştur.

 

Dinlenme Siteleri Puanlama Esasları:

 

a)

Son beş yıl içinde (içinde bulunulan yıl hariç) sitelerden yararlanmış olunup olunmaması

 

 

 

Puan

 

Hiç yararlanmamış olanlar

50

 

Bir kez yararlanmış olanlar

20

 

İki kez yararlanmış olanlar

15

 

Üç kez yararlanmış olanlar

10

 

Dört kez yararlanmış olanlar

5

 

Beş kez yararlanmış olanlar

0

 

 

 

b)

Hizmet Süresi

 

 

 

Puan

 

Bankadaki her tam fiili hizmet yılı 25 ve daha fazla olanlar

25

 

Bankadaki hizmeti 25 yıldan az olanlar için her tam fiili hizmet yılına 1 puan

 

 

 

 

c)

Sahil Şeridinde Görevli Olunup Olunmaması

 

 

 

Puan

 

Sahil şeridi dışındaki yerlerde görevli olanlar

10

 

Sahil şeridindeki yerlerde görevli olanlar

8