|    KAYIT OLUN

Dernek No

Şifre

Şifremi
Unuttum / Yenile

VAKIFLARIMIZ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ve SOSYAL GÜVENLİK

 

Bankamız, ülkemizde Sosyal Güvenlik kurumlarının yok denilebilecek olduğu bir dönemde, konuya ne kadar duyarlı olduğunu göstererek, 1933 yılında "Türkiye İş Bankası Memurları Tekaüt Sandığı"nı kurmuştur.

 

1950 yılında "Tekaüt Sandığı" tasfiye edilerek "Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı" kurulmuş, ayrıca bu sandık kapsamı dışında kalan çalışanlar için bir "Biriktirme Sandığı" oluşturulmuştur. Daha sonra tüm çalışanlar "Emekli Sandığı" çatısı altında ve Bankamızın güvencesinde sosyal güvenlik haklarına sahip olmuşlardır.

 

1974 yılında ise "Emekli Sandığı" ikiye ayrılmış, bunun sonucunda İş Bankalılar, sosyal güvenliklerini teminat altına alan, vakıf statüsünde iki ayrı kuruma sahip olmuşlardır.

 

I - Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı

 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi kapsamındaki bu sandık, bankamız çalışanlarına SSK paralelinde haklar sağlamaktadır. Sosyal Sigortalar mevzuatında yapılan her yasal değişiklik, bu sandığın uygulamalarına aynen yansımaktadır.

 

II - Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik 
      ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı

 

Adından da anlaşılacağı üzere bu Sandık, Türkiye İş Bankası A.Ş. mensuplarına diğer sandıkça SSK düzeyinde sağlanan haklara ek olarak şu imkanları sağlamaktadır:

 

  1. Emekliye ayrılan üyelerine munzam emekli aylığı bağlar.

  2. Evlenme, doğal afete uğrama ve yurt dışında tedavi hallerinde üyelerine "Yardımlaşma" adı altında borç para verir.

  3. Doğal afete uğrayan üyelerine "Tabii Afet Yardımı Yönetmeliği" hükümleri içinde hibe yardımında bulunur.

  4. Vefat eden üyelerin kanuni mirasçılarına veya üye tarafından önceden belirlenmiş kişi ya da kişilere "Ölüm Yardımı" yapar.

 

VAKIFLARIMIZLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER:

 

Adres Bilgileri :  Fenerbahçe,

                           Cemil Topuzlu Caddesi

                           TİBAŞ Vakfı Dalyan Konut Sitesi G Blok K:1

                            34726 - Kadıköy/İstanbul

 

Telefon          : (216) 302 26 05 (Santral)

Faks              : (216) 385 59 90

E-Posta            :  info@tibasvakfi.org.tr 

 

Web adresi      : www.tibasvakfi.org.tr

 

Yönetim Kurulları

  Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı:

  Yönetim Kurulu Başkanı                : Hakkı Ersin ÖZİNCE

  Yönetim Kurulu Başkan Vekili        : Füsun TÜMSAVAŞ

  Yönetim Kurulu Üyesi                     : Metin TİRYAKİOĞLU

  Yönetim Kurulu Üyesi                     : B. Daver ORHON

  Yönetim Kurulu Üyesi                     : Suat İNCE

  Yönetim Kurulu Üyesi                     : İlhami KOÇ

  Yönetim Kurulu Üyesi                     : Feray DEMİR

 

  Emekli Sandığı Vakfı                                                                :

  Yönetim Kurulu Üyesi                       : Senar AKKUŞ

  Yönetim Kurulu Üyesi                       : Cihanser Keskin

  Yönetim Kurulu Üyesi                       : Levent KORBA

  Yönetim Kurulu Üyesi                       : Ramazan GÜRÜN

  Yönetim Kurulu Üyesi                       : Ömer KARAKUŞ

  Yönetim Kurulu Üyesi                       : Mustafa Halit EZMAN

  Yönetim Kurulu Üyesi                       : Ersin Önder ÇİFTÇİOĞLU

 

 

Denetçiler

  Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı :

  Denetçi  : Ergün YORULMAZ

  Denetçi  : Süleyman ERBAY

  Denetçi  : F.Cem EYÜPOĞLU

 

  Emekli Sandığı Vakfı :

  Denetçi  : Oktay EKE

  Denetçi  : Cengiz YENİGÜN

  Denetçi  : Süreyya GÖKEL

 

Vakıf Yöneticileri

 

  Munzam Sandık Vakfı Müdürü : G.Meltem KÖKDEN

  Emekli Sandığı Vakfı Müdürü   : A.Oğuz DİNÇER

  Hukuk Müşaviri                         : Necati DURANOĞLU

  Bölge Hukuk Müşaviri               : Hüseyin ERDEM

  Grup Müdürleri                          : M.Vedat ŞAHİN

                                                      Z.Emel ŞAHİN

                                                      Murat COŞAR

                                                      Muammer BAYRAKTAR