Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
GirişKayıt Ol!

Algoloji-Ağrı Tedavisi Uygulamaları,  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2008 yılı itibariyle ödeme kapsamına alınmıştır. Ülkemizde halen çok yaygın olmayan söz konusu uygulamalara yönelik olarak, Bankamız ödeme esas ve kuralları belirlenirken, sağlık otoritesi olarak kabul edilen Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Uygulamaları ile diğer geri ödeme kurumlarının uygulamaları da göz önünde bulundurulmaktadır.  Belirtilen  Uygulamalar,  özel sigorta şirketlerince ödenmemektedir.  Bankamızın yaklaşımı mensuplarımız lehine olacak şekildedir.  Bu kapsamda,  “ Ağrı kesici tedaviler ve anestezi uzmanlarınca uygulanan tedavi ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen esaslar dahilinde önceden Sosyal İşler Birimimizden onay alınmak suretiyle Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ”  uyarınca ödenmektedir. Söz konusu hizmet fark ücreti ödemeksizin alınmak istenmesi halinde  resmi bir sağlık kurumu (Üniversite Hastaneleri dahil)  tercih edilmesi gerekmektedir.