|    KAYIT OLUN

Dernek No

Şifre

Şifremi
Unuttum / Yenile

BANKAMIZIN 93.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Bankamızın 2016 yılı faaliyetine ilişkin 93.Olağan Genel Kurulu 31.03.2017 Cuma günü saat 14:00' de İş Kuleleri, Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında toplandı.Raporların okunmasının ardından oylamaya sunulan bilanço ve kar/ Ana Sözleşme gereğince Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı H.Ersin Özince'in başkanlığında yapılan genel kurulda zarar hesapları onaylandı ve ardından Yönetim Kurulu 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edildiler.

Daha sonra yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin olarak verilen bir önerge ile aday gösterilen

H. Ersin Özince, Füsun Tümsavaş, Feray Demir, Murat Karayalçın, Ertuğrul Bozgedik, Özcal Korkmaz, Ersin Önder Çiftçioğlu, Müslim Sarı ve Rahmi Aşkın Türeli seçilmişlerdir. Prof. Dr. Turkay Berksoy ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

 

GENEL KURULDA ALINAN KARARLAR (Gündem sırasına göre):

1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 

2-Özet Yönetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakere edilmiş ve Faaliyet Raporu onaylanmıştır.

3-2016 yılı bilançosu ve kâr / zarar hesabı onaylanmıştır.

4-Yönetim Kurulu 2016 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.

5-Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 04.04.2016 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.

6-Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine H. Ersin Özince, Füsun Tümsavaş, Feray Demir, Murat Karayalçın, Ertuğrul Bozgedik, Özcal Korkmaz, Ersin Önder Çiftçioğlu, Müslim Sarı ve Rahmi Aşkın Türeli seçilmişlerdir. Prof. Dr. Turkay Berksoy ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

7-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir.

8-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E & Y) 2017, 2018, 2019 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmiştir.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

10-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir.

11-Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı bilgi için Kamu Aydınlatma Platformu "tıklayınız"