Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
GirişKayıt Ol!

Değerli İş Bankalılar,

 

Bankamızın iştiraki Bayındır Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler hepimizi derinden üzmüştür. Hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan, her birimizin vicdanını yaralayan hadiseye dair sosyal medyada ve basında asılsız iddialar da yer almıştır. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin zihninde herhangi bir tereddüt oluşmaması ve doğru bilginin şeffaf bir şekilde paylaşılmasını teminen bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

 

Bayındır Sağlık Grubu tarafından 5 Ekim 2022 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, eski bir hastane çalışanı tarafından çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtlarına dair, ilk olarak 31 Ocak 2022 tarihinde hastane yönetimine ihbar gelmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslara gecikmeksizin ve eş zamanlı olarak görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma da hastanenin Tıbbi Etik ve Deontoloji Kurulu ile Disiplin Kurulu tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Hastaneye görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar da bulunduğunu iddia eden kişiden soruşturmada değerlendirmek ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunabilmek üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak bu talep kabul görmemiştir. Soruşturmanın süratle tamamlanması akabinde ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eş zamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, gizlilik ve yayın yasağı talep edilmiş ancak bu talebimiz uygun görülmemiştir.

 

Sosyal medyada son derece üzücü paylaşımların yarattığı infial üzerine Sağlık Bakanlığı müfettişleri konu ile ilgili inceleme başlatmış, ardından bugün İstanbul İçerenköy Hastanemizin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğuna dair resmi tebligat yapılmıştır.

 

Bazı sosyal medya ve basın mecralarında yer alan “olayın örtbas edildiği” iddialarının bu açıklamalar kapsamında tamamen asılsız olduğu net bir şekilde görülmektedir. Özetle, hastane yönetimimiz hiçbir gecikmeye mahal vermeden hukuki ve idari gerekli tüm aksiyonları kararlılıkla almıştır. Ayrıca hastanemizin önceki Genel Müdürünün “korunmak amacıyla” Bankamızda görevlendirildiği şeklindeki iddia da tamamen gerçek dışıdır. Zira söz konusu görevlendirme hastaneye yapılan ilk ihbardan daha önceki bir tarihte gerçekleşmiştir.

 

Bayındır Sağlık Grubu, 30 yılı aşkın bir süredir sağlık sektöründe hizmet vermekte, düzenli olarak Sağlık Bakanlığımızın ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının kapsamlı denetimlerinden en üst seviye değerlendirme notlarını alarak başarıyla geçmektedir. Bu kabul edilemez ve insanlık onuruna aykırı eylemleri gerçekleştiren kişilerin davranışları, Bayındır Sağlık Grubu’nun çalışma ilkeleri ve prensipleriyle hiçbir surette örtüşmemektedir.

 

Bu müessif hadiseden dolayı çalışanı, emeklisi ve iştirakleriyle geniş İş Bankası Ailesi’nin üyeleri olarak Bayındır Sağlık Grubunda görevli 1.400’ü aşkın onurlu sağlık çalışanımızla birlikte tarifi güç bir üzüntü içerisindeyiz. Birkaç kendini bilmez, ahlaksız kişinin münferit eylemlerinin İş Bankası Ailesi’ne ve hastanemize mal edilmesi asla kabul edilemez. Konuya dair sosyal medyada ve basında yer alan, iyi niyete dayanmayan iddialarla Grubumuzun yıpratılmaya çalışılması en başta fedakârca ve özveriyle görevini yapan sağlık çalışanlarımızın emeklerine ve her yıl hizmet verilen emeklilerimiz ve çalışanlarımız da dahil olmak üzere on binlerce hastamıza ve yakınlarına karşı saygısızlıktır ve hiçbir koşulda kabul edilmesi mümkün değildir.  İş Bankalıların sosyal medyada çarpıtılmış mesnetsiz iddialara itibar etmeyeceği, her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceği açıktır.

 

Sürecin en başından bu yana olduğu gibi her türlü bilgi ve belgenin yetkililerle tam bir iş birliği ve şeffaflık içerisinde paylaşılacağını, suçluların gerekli cezayı görmesi için bundan sonra da gerekenin yapılacağını tüm İş Bankalıların bilgilerine sunarız. 

 

Saygılarımızla,

Türkiye İş Bankası