Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.
GirişKayıt Ol!

Bankamızca mensuplarımıza sağlanan özel sosyal olanaklardan biri olan Dinlenme Siteleri hizmetimiz bu yıl da pandemi koşullarına uygun olarak sizlere sunulacaktır.

Çeşme ve Yelkenkaya Dinlenme Sitelerimizden yararlanmak isteyen çalışanlarımız ile emekli, dul ve yetimlerimizin başvuruları 07.03.2022 – 18.03.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Bilgi edinilmesini ve ekte belirtilen uygulama detaylarının çalışanlarınızla, şubelerinizden maaş alan emekli, dul ve yetimlerimize duyurulmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

 

İnsan Kaynakları Yardım Masasına Erişim için;

Çalışanlar                      :  http://ism.isbank/maximo

Emekli, dul ve yetimler  :  0850 724 19 19

Faks No                         :  0216 544 28 76

 

DİNLENME SİTELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU DETAYLARI

 

  • Çalışanlarımız, başvurularını İKON/Çalışan İşlemleri/Dinlenme Sitesi Başvuru Ekranından gerçekleştireceklerdir.
  • Emekli, dul ve yetimler ile İKON uygulamasına erişim yetkisi olmayan Bankamız çalışanlarının dinlenme sitesi başvuru işlemleri Bölümümüzce gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, Ek.1’de yer alan “Dinlenme Sitelerine Katılma İstem Belgesinin” en geç 18.03.2022 tarihine kadar Şubelerimiz aracılığıyla veya ilgililerce doğrudan Sosyal İşler Birimimize iletilmesi gerekmektedir.
  • Başvurular için gerekli olan devre tarihleri ile dinlenme siteleri tercihlerinde yararlanılabilecek taban puanlara Ek.2’de yer verilmiştir.
  • İKON/Çalışan İşlemleri/Dinlenme Sitesi Başvuru Ekranı 07.03.2022 Pazartesi günü açılacak, 18.03.2022 Cuma günü mesai saati bitiminde kapatılacaktır. Çalışanlar bu süre içerisinde kendilerine ait talepleri anılan ekrandan girebilecek ve talepleriyle ilgili değişiklikleri yapabileceklerdir. Belirtilen tarihten sonra ekranlardan giriş veya düzeltme işlemleri yapılamayacaktır.
  • Talepler Bölümümüzce, 20.04.2009 tarih 11560 sayılı İnsan Kaynakları Fonksiyonu Uygulama Talimatının Sosyal İşler Uygulama Esasları “12. 5. Dinlenme Siteleri” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan dinlenme sitelerimize ilişkin puanlama esasları ve yararlanma kuralları doğrultusunda değerlendirilecek ve sonuçlar Bölümümüzce açıklanacaktır.
  • Çalışanlarımız, 2022 yılı dinlenme sitesi puanlarını İKON/Çalışan İşlemleri/ Dinlenme Siteleri Başvuru veya Dinlenme Siteleri İzleme-Onay Ekranından görebilecekler; emekli, dul ve yetimlerimiz ise İnsan Kaynakları Yardım Masasından öğrenebileceklerdir. Emekli, dul ve yetimlerimizin puanları İKON/Çalışan İşlemleri/Dinlenme Sitesi Şube İşlemleri ekranından da görülebilecektir.
  • Mensuplarımız Bankamız sağlık yardımlarından yararlanmayan bekar çocukları için de talepte bulunabilecektir. Bu kapsamda; sağlık yardımlarından yararlanmayan bekar çocuklar ile ilgili katılım taleplerinin, sinerji mektubu ekinde veya İnsan Kaynakları Yardım Masası (http://ism.isbank/maximo) aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. İletilen talepler ünitelerin kapasiteleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.
  • Dinlenme sitesi katılım ücreti ayrıca duyurulacaktır.

► Devre Tarihlerini görmek için tıklayınız

 

► İSTEM BELGESİ (Çıktı almak için tıklayınız)