Mazide muktedirken bütün kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.

Basında ve Sosyal Medyada Yer Alan Haberler Hakkında:

 

Bugün çeşitli yayın organlarında ve sosyal medyada Bankamızdaki Atatürk hisselerinin

 

temsiline ilişkin haberlerin yer aldığı görülmüştür.

 

Bilindiği üzere, Bankamız hisselerinin %31,79’u halka açık olup, çoğunluk hissesi

 

%40,12’lik bir oran ile Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı’na, yani

 

çalışanlarımıza ve emeklilerimize aittir. Atatürk hisselerinin oranı ise %28,09’dur.  

 

Yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan değerlendirmeler Bankamız sermayesinin

 

%28,09’luk bölümünü oluşturan Atatürk hisselerinin kim tarafından temsil edilmesi

 

gerektiğine ilişkindir. Bu yönüyle de söz konusu değerlendirmelerin başta ana hissedarımız

 

Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı olmak üzere diğer hissedarların

 

hakları ve ayrıca Bankamız faaliyetleri üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır

 

Atatürk hisselerinin mülkiyeti ve temsili Atatürk’ün vasiyeti, yasalar ve yargı kararları ile

 

Bankamız tüzel kişiliğinden bağımsız olarak belirlenmiştir. Bu

 

hisselerin mülkiyeti ve temsiliyle ilgili tartışmalar geçmişte de yaşanmıştır. Söz konusu

 

tartışmaların hukuk konusu olduğu dikkate alınarak kişisel

 

değerlendirmelerden ve yorumlardan kaçınılması önem arz etmektedir.

 

Bankamız bu gündemlerden bağımsız olarak, iş yapış biçiminde en küçük bir değişikliğe

 

mahal vermeden, bugüne kadar olduğu gibi kanunlara,

 

mevzuata, ticari prensiplere ve en başta da Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün

 

belirlediği kuruluş misyonuna uygun olarak çalışmalarına

 

devam edecektir.    

 

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Türkiye İş Bankası A.Ş.

 

Genel Müdürlük 

Bağlantılar

İlgili kuruluşların sitelerine ulaşmak için logolarına tıklayabilirsiniz.

Site Haritası

Sitemizde yer alan ana başlık ve içeriklerini görebilir ve dilerseniz bir tıkla ulaşabilirsiniz.